تعمیرگاه تلویزیون سونی تلفن تهران:66708500-66716601-66727766

اساس كار فيوز چيست ؟

فيوز يك عنصر حفاظتي در مدار است كه هرگونه اضافه جرياني را كه بيشتر از مقدار نوشته شده روي فيوز باشد تشخيص داده و آنرا سريع قطع ميكند . بدين صورت كه جريان اضافه سبب توليد گرما در فيوز شده و يك سيم حساس به حرارت را كه در مسير عبور جريان و در داخل فيوز قرار دارد ذوب ميكند و در نتيجه مسير عبور جريان قطع شده و اتصال كوتاه بطور موقت برطرف مي شود اما تا زماني كه عامل ايجاد كننده اتصال كوتاه مرتفع نگردد عوض كردن فيوز فايده اي ندارد .

فیوز

منبع : تعمیرگاه تلویزیون سونی مجاز 526022 SONY |اساس كار فيوز چيست
برچسب ها : فيوز ,جريان ,اتصال كوتاه ,عبور جريان ,مسير عبور ,فيوز چيست